Uitnodiging Open BK 2016

Eindhoven, 31 januari 2016

 

Beste Synchroonzwemvereningingen,

 

Het Kampioenschap Synchroonzwemmen Regio Zuid van de provincie Noord Brabant, kortweg de Brabantse Kampioenschappen wordt ook dit jaar weer op twee zondagen gezwommen.

De figurenwedstrijd is op zondag 6 maart 2016 om 13.30 uur in zwembad de Tongelreep in Eindhoven.

De uitvoeringenwedstrijd is op zondag 20 maart 2016 om 12.00 uur in Roosendaal in zwembad de Stok.

Het precieze tijdschema van beide wedstrijden en de juryvergaderingen wordt later bekend gemaakt op deze website en op www.knzbzuid.nl.

 

Dit jaar wordt de uitvoeringenwedstrijd tijdens het Brabantse Kampioenschap als een open kampioenschap voor de gehele regio Zuid opengesteld. Alle verenigingen uit Brabant en Limburg kunnen aan het kampioenschap deelnemen.

 

Inschrijvingen

De kampioenschappen vinden plaats conform het reglement van de KNZB en de regels van de NK, NJK en de Synchro Beat: www.knzb.nl

Daarnaast is het reglement van de BK van toepassing:www.knzbzuid.nl

 

Voor de categorie 12 jaar en jonger geldt een minimum leeftijd van 6 jaar.

Het is voor deelneemsters uit Brabant alleen mogelijk deel te nemen aan de figurenwedstrijd als ook is ingeschreven voor de uitvoeringenwedstrijd.

Alle inschrijvingen voor solo’s dienen vóór aanvang van de figurenwedstrijd op 6 maart 2016 al in het bezit te zijn van het diploma voor de betreffende categorie.

 

Het inschrijfformulier staat vanaf 3 februari klaar op de website van de regio.

Vul alle tabbladen van het formulier volledig conform de aanwijzingen op het formulier in.

Vergeet niet ook de namen van de vrijwilligers in te vullen.

Voor dubbelzwemsters dienen de tabbladen voor beide leeftijdscategorieën waarin gezwommen wordt, ingevuld te worden.

 

Voor de figurenwedstrijd dient elke vereniging naast de nodige juryleden ook
1 vrijwilliger per 4 deelnemers op te geven.

Voor de uitvoeringenwedstrijd dienen er minimaal 2 vrijwilligers per vereniging opgegegeven te worden. Vrijwilligers kunnen een voorkeur voor een taak opgeven. Waar mogelijk wordt daar rekening mee gehouden. De indeling van de vrijwilligers wordt samen met de startlijsten via de website bekend gemaakt.

Vrijwilligers kunnen worden ingezet voor de volgende taken:

  • het opbouwen en opruimen van de zwemzaal en hand- en spandiensten in de zwemzaal tijdens de wedstrijd,

  • het toezicht op de douches, opruimen en nakijken van de kleedkamers en de tribune

  • catering (verzorging van koffie, thee, lunch, komkommers, etc.)

  • voorstarten, cijfers oplezen, briefjes ophalen

 

Alle vrijwilligers melden zich op de dag van de wedstrijd vóór aanvang van de juryvergadering bij de juryruimte. De coördinator van de wedstrijd zorgt daar dat alle vrijwilligers weten wat er van hen verwacht wordt.

Let op: vrijwilligers dienen gedurende de gehele wedstrijd beschikbaar te zijn en kunnen dus niet ook nog zwemsters coachen of begeleiden.

 

Het digitale totaaloverzicht van deelneemsters aan de figuren en uitvoeringen wedstrijd,de lijst met namen van vrijwilligers en de lijst met juryleden dient uiterlijk maandag 22 februari 2016 verzonden te worden per mail naar het algemene secretariaat van de synchroon zwemcommissie: synchroonzwemmen@knzbzuid.nl

met een kopie naar het wedstrijdsecretariaat: Corrie Horrevorts (chorrevorts@gmail.com).

 

Er kan ingeschreven worden in de volgende categorieën:

Senioren (2001 of eerder)

Solo: 2.30

Duet: 3.00

Ploeg: 4.00

Junioren (15-18 jaar)

Geboren in 1998 1999

2000 2001

Solo: 2.30

Duet: 3.00

Ploeg: 4.00

 

 

AGE II (13-15 jaar)

Geboren in 2001 2002

2003

Solo: 2.15

Duet: 2.45

Ploeg: 3.30

AGE I (12 jaar en jonger)

Geboren in 2004 of later

Solo: 2.00

Duet: 2.30

Ploeg: 3.00

 

Op donderdag 3 maart 2016 worden de gelote figuren via de website van de regio bekend gemaakt. Het totale programma wordt ook op die dag op deze website geplaatst en op www.knzbzuid.nl. Verenigingen kunnen zelf de nodige startlijsten en programma’s uitprinten.

 

Figurenwedstrijd

De vooruit geschreven diploma’s per categorie kunnen op de dag van de figurenwedstrijd aan de coördinator overhandigd worden. Het regiobureau belast het depot van de verenigingen voor de verschuldigde inschrijfgelden (inschrijfgeld per meisje per start is € 5,00) voor beide wedstrijden.

 

Uitvoeringenwedstrijd

De loting van de uitvoeringen wordt gebaseerd op de resultaten van de figurenwedstrijd voor de Brabantse deelneemsters en de 3e competitiewedstrijd voor de Limburgse deelneemsters. Deze figurenwedstrijden vinden allebei op 6 maart plaats. De loting vindt plaats met gebruik van het computerporgramma zodra de uitslagen van beide wedstrijden op het wedstrijdsecretariaat in Eindhoven bekend zijn.

Na goedkeuring van de scheidsrechters wordt de loting uiterlijk 10 maart 2016 via de website bekend gemaakt.

 

De prijsuitreiking van beide wedstrijden vindt plaats als alle categorieën klaar zijn.

Voor de uitvoeringenwedstrijd vinden er na afloop twee prijsuitreikingen plaats, één voor de Brabantse kampioenen en één voor de Regiokampioenen.

 

De muziek wordt zoals gebruikelijk aangeleverd op CD, één nummer per CD.

Mogelijk kan er ook digitaal van tevoren muziek worden aangeleverd. Details daarover worden zodra bekend op deze website en op www.knzbzuid.nl gepubliceerd.

 

Na afloop van de wedstrijd worden de uitslagen op deze website en op www.knzbzuid.nl.

Verenigingsvlaggen kunnen ingeleverd worden bij de coördinator, voor aanvang van de juryvergadering bij de juryruimte.

 

Namens de SZC regio Zuid,

 

 

 

Anita Popelier,

Voorzitter

 

Email: synchroonzwemmen@knzbzuid.nl

Website: www.knzbzuid.nl