Muziek digitaal aanleveren

Ook dit jaar verzorgt Fred  van Crugten de muziek tijdens de Open Brabantse Kampioenschappen. Graag ontvangt Fred de muziek van de uitvoeringen vooraf op MP3. De bestandjes graag uiterlijk 2 weken vóór de wedstrijd via mail sturen naar fredvancrugten@home.nl

In mail graag vermelden naam vereniging, titel van de muziek, solo duet of ploeg en leeftijdscategorie. Bij solisten en duetten ook de naam(en) van de zwemsters vermelden!

Als back up ook graag een CD aanleveren.

De CD moet dan vóór het inzwemmen ingeleverd worden en voldoen aan de volgende eisen:

  • Opgenomen op een CD.
  • Alleen MP3 of Wave.
  • Per CD 1 uitvoering.
  • De geluidsproductie dient van goede kwaliteit te zijn.

Zowel op het schijfje als op het doosje dient duidelijk vermeld te zijn: naam vereniging, titel van de muziek, solo, duet of ploeg en leeftijdscategorie. Bij solisten en duetten ook de naam(en) van de zwemsters vermelden!